(Ako) chodiť so svojím Bohom 2

AKo chodič so svojím BohomVšetkých pozývame na:
Mini duchovnú obnovu
s podtitulom   V ŠKOLE APOŠTOLA PETRA
s o. Michalom Mališom
22. 2. 2013
(sobota)

Všetkých Vás srdečne pozývame na duchovnú obnovu – stráviť čas s Pánom, potešiť sa z Jeho prítomnosti a učiť sa počúvať Jeho slová. Ako chodiť so svojím Bohom sa budeme učiť od sv. Petra pod vedením o. Michala Mališa. Svätého Petra, muža so zaujímavou minulosťou (3 krát zaprel, 3 krát vyznal milujem), si vybral náš Pán za pastiera svojho ľudu. A vybral si ho aj o. Michal 🙂
Potrebné pre vstup je: nazbierať kúsok odvahy a vstúpiť do UPC v danom čase.

PROGRAM:
8.00  impulz
9.30 priestor na ticho, rozhovory alebo sv. spoveď.
10.30 impulz
11.30 rozjímanie nad čítaniami pred svätou omšou
12.00 sv. omša.
(obedná prestávka)
13.30 – 14:30 adorácia (pre vytrvalcov)

Vstup: free 🙂

„Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8)