Celodenná adorácia 29.11.2022

Vstúpili sme do adventného obdobia a opäť sa nám ponúka možnosť vyrovnať chodníky a pripraviť cestu Pánovi Môže tomu poslúžiť aj s tíšenie sa v modlitbe.

Na začiatku adventného obdobia Vám v našom UPC,
už tento utorok 29.11.2022,
ponúkame celodennú adoráciu.

Od 10:00 do 19:30 je možnosť individuálneho stretnutia s Pánom v tichu modlitby
a od 19:30 začne moderovaná časť adorácie spolu s modlitbou chvál.