Diecézny reprezentačný ples

A4kvet pozV mene Diecézneho centra mládeže DCM Maják, vás všetkých srdečne pozývame na Diecézny reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 8.11.2014. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.dcmmajak.sk