Duchovná obnova s o. Mariánom Bublincom – O prvotnej Cirkvi a najväčších zázrakoch Ducha Svätého

mini_dochovna_obnovaOd Veľkej noci prešiel už takmer mesiac a my sme pod vedením otca Mariána v sobotu premýšľali o tom, čo robili apoštoli pred dvetisíc rokmi zhruba v tomto čase 🙂 Témou zamyslení „mini“ duchovnej obnovy boli prvé kapitoly Skutkou apoštolov, ktoré opisujú situáciu Cirkvi bezprostredne po zmrtvýchvstaní a nanebovstúpeni Pána Ježiša.

Na začiatku vidíme ľudí zatvorených v strachu vo večeradle, no o pár kapitol ďalej sa už Evanielium hlása po celom vtedy známom svete. Ako došlo k tomuto prerodu? Otec Marián vyslovil domienku, že sú aj väčšie zázraky ako uzdravenia, vzkriesenia, a iné nadprirodzené javy. Najväčším zázrakom, ktorého boli apoštoli svedkami bol zázrak rozšírenia Božieho Slova – skutočnosť, že ustráchaní hlásajú Evanielium zástupom, že radostná zvesť je unverzálnou, teda zrozumiteľnou všetkým národom, že sa Cirkev dokázala otvoriť pohľadu iných kultúr a spoločne hľadať pravdu….
Situácia prvotnej Cirkvi a apoštolov sa môže na prvý pohľad zdať na míle vzdialená od dneška, našej situácie a našich problémov, no pri bližšom pohľade v nej možno násť mnoho inšpirácie, povzbudenie a Nádeje.

Reportáž od Aničky V. 🙂