Kríž svetových dní mládeže v BB diecéze

put kriz plagat__Už od 15. novembra putuje po slovenských diecézach kríž svetových dní mládeže, ktorý mladým venoval sv. Ján Pavol II. Už budúci utorok – 25.11.2014 – bude tento kríž v našej diecéze. Bude možnosť tichej poklony ku krížu, modlitby k nemu, slávnostná sv. omša s o biskupom (o 18:00 v katedrále) a na záver krížová cesta (katedrála Františka Xaverského, po sv. omši). Príďťe a využite možnosť aj takto sa priblížiť k Pánovi.