Kryptovica 8.11.2022

Na záver „dušičkového“ obdobia, v utorok 8. novembra 2011
sa po večernej sv. omši v Katedrále sv. Františka Xaverského presunuli do krypty pod katedrálou a spoločne sa modlili za zomrelých. Modlitbu viedol o. Peter Staroštík, dekan a spevom nás sprevádzali a celú atmosféru dotvárali hudobníci z nášho UPC. Bolo to veľmi krásne a hlboké.