Moderovaná adorácia – ako nám bolo…?

IMG_3911Upevniť vzťahy, milovať seba i blížnych láskou, akej nás učí náš nebeský Otec. Vyslovené či nevyslovené prosby a vďaky. Tieto i iné úmysly prúdili z našich sŕdc počas moderovanej adorácie v utorok 11. 2. 2014 večer.
Prežívame Národný týždeň manželstva, a tak sme sa rozhodli stretnúť sa s Pánom v slove a piesni. Každý osobne a zároveň ako spoločenstvo sme sa modlili za naše rodiny, povolania i budúcich partnerov.
Tešíme sa, že si toľkí z Vás našli čas a ďakujeme zboru i tým, ktorí pripravovali sprievodné slovo, že takto poslúžili Bohu, nám i sebe.

Ak aj Ty chceš v tichu a pri svetle sviec zažiť Jeho živú prítomnosť, tak neváhaj a príď. Čakáme ťa my, no hlavne On vždy v utorok o 21:00.

PS: Dvere sú otvorené.