Poď a zažni svoju adventnú sviecu…

img_8066Advent
– obdobie nábožného a radostného očakávania
– čas, v ktorom chceme špeciálnym spôsobom zapaľovať svoje srdce, aby sa v ňom mohol narodiť Ježiš. 

V rámci osobného prežívania adventu môžete zavítať aj do kaplnky v UPC a zapáliť svoju sviecu, a tak priniesť Svetlo do svojho života.

Kaplnka je naaranžovaná v symbole svetla. Nájdete v nej na každý deň adventu podnet na stíšenie a zamyslenie.
Môžete v nej aj symbolicky zapáliť sviecu ako vyjadrenie svojej modlitby, ktorá sa ako príjemná vôňa vznáša k Bohu do nebies, ale aj ako prejav svojho odhodlania kráčať vo Svetle Božieho dieťaťa, ktorého narodenie očakávame.

„Svieca je symbolom komunikácie.
V jej svetle môžeme hovoriť s človekom i Bohom,
alebo aj mlčať,
a vždy je to modlitba…“