Popolcová streda

Pozývame všetkých na sv. omšu 5.3.2014, kedy je popolcová streda a z toho dôvodu sa sv. omša presúva do jedálne na internáte ŠD1!!! Čas zostáva nezmenený – 19:00.