Pozor zmena sv. omší

Chceme Vás upozorniť, že niektoré sväté omše v UPC
v týždni od 16. 11. do 20. 11.
sú z dôvodu rektorského voľna
a neprítomnosti kňazov zrušené.

Sv. omša nebude:
v pondelok 16. 11. 2015 o 19,00
vo štvrtok 19.11.2015 o 7,15
a v piatok 20.11.2015 o 7,15