Premiéra bez derniéry…

Naše UPC opäť otvorilo svoje brány!

V pondelok 25.9.2017 sa konala premiéra, kde sme slávnostne a hlavne s Božím požehnaním otvorili nový akademický rok.

Staré tváre sa nanovo zvítali a mali sme možnosť privítať aj nových prvákov či študentov, ktorý do nášho UPC prišli až teraz. Sv. omšu celebroval náš o. Martin spolu s o. Pavlom (karmelitán) a po nej sa rozdelili študenti podľa jednotlivých fakúlt, aby sa lepšie spoznali, prípadne starší študenti podali informácie tým mladším o tom, ako to chodí so seminármi či profesormi 🙂 Nechýbala dobrá nálada i čo to pod zub 🙂 Boli sme šťastní, že sa môžeme pustiť do povinností s radosťou, požehnaním i oporou v starých i nových priateľoch.

Následne sa v utorok konalo v katedrále sv. Františka Xaverského VENI SANCTE, teda vzývanie Ducha Svätého do nového školského i akademického roka, ktorým nás sprevádzal otec biskup Marián Chovanec, ktorý nám udelil svoje požehnanie a posmelil nás v plnení si svojich povinností.
Tak hor sa do práce! S radosťou, samozrejme! 🙂

Evka Sabolová