Program športového tímu na mesiac február

02.02. lyžovačka (Donovaly)
03.02. lyžovačka (Donovaly)
04.02. lyžovačka (Donovaly)
05.02. lyžovačka (Donovaly)
05.02. futbal (KGŠM)
12.02. volejbal (KGŠM)
14.02. hokej (BB vs ZA)
19.02. futbal (KGŠM)
26.02. futbal (KGŠM)
Stretávame sa klasicky do 20:45 v UPC, alebo 20:55 pred telocvičňou KGŠM. V prípade záujmu o lyžovačku sa hláste Aničke Pandulovej (anna.pandulova@gmail.com). Ohľadom hokeja Palimu Poloncovi.