Program športového tímu na mesiac marec

03.03. florbal (Bratislava)
04.03. florbal (Bratislava)
05.03. florbal (Bratislava)
12.03. futbal (KGŠM)
18.03. turistika (okolie BB)
19.03. futbal (KGŠM)
26.03. turistika (Banská Belá)
26.03. volejbal (KGŠM)
Stretávame sa klasicky do 20:45 v UPC, alebo 20:55 pred telocvičňou KGŠM. V prípade záujmu o turistiku sa hláste Vlasťovi Farkašovskému.