Putovanie za Svetlom – Advent v UPC

Počas adventu ponúkame aktivitu
„Putovanie za Svetlom“.

V prvom rade Vás pozývame do ticha našej kaplnky zažať Svetlo. Jednak symbolicky zapálením modlitbovej sviece,
ale hlavne vo svojom srdci.

V pondelok až stredu o 7,15 bude spoločná modlitba,
v rámci ktorej ponúkame ranné zamyslenie.
Vo štvrtok a v piatok bude ranné zamyslenie súčasťou rannej sv. omše o 7,15.
So slovkom dňa sa môžete stretnúť počas celého dňa v kaplnke UPC.