Súď ma a skúšaj!

Nedávno som mala možnosť, vďaka skvelému podujatiu, nahliadnuť hlbšie do obdobia komunizmu a jeho praktík. V stredu 19.2.2014 po sv. omši, zavítali do UPC- rehoľné sestry Vincentky, ktoré sa prišli s nami podeliť so svojimi zážitkami a skúsenosťami z obdobia režimu, ktorý potláčal akékoľvek prejavy viery a kresťanstva.

Na začiatku sme sledovali dokumentárny film „Súď ma a skúšaj“ , zameraný hlavne na akciu R, ktorá znamenala násilné zrušenie ženských reholí. Táto akcia bola vykonaná na začiatku 50.r 20st., pričom všetky zasvätené osoby v krajine, boli proti svojej vôli sústredené do niekoľkých kláštorov. Týmto rozhodnutím chcel totalitný režim obmedziť ich vplyv na verejný život, nastoliť svoj ideový zámer nekresťanskej spoločnosti postavenej na rozume, tiež zničiť slobodu vierovyznania a napokon dosiahnuť úplný zánik rehoľného života v Československu. Film vykresľuje nesmiernu silu viery, dôveru a lásku rehoľných sestier, ktoré v čase najväčšieho prenasledovania a utrpenia zostali verné Bohu. Po skončení filmu sa začala diskusia, počas ktorej sme mali možnosť klásť otázky prítomným rehoľným sestrám, a tak sa viac informovať o týchto udalostiach.

Prítomné sestry sa s nami podelili o ich vlastné skúsenosti s presídlením do iných kláštorov, kde žili rehoľné sestry viacerých rádov. Dozvedeli sme sa, že boli sústavne kontrolované a strážené, avšak nakoniec dodali, že táto ich skúsenosť nesmierne upevnila a prehĺbila ich vieru. Bolo to pre nás všetkých silné svedectvo a posilnenie i našej viery.

http://www.sudmaaskusaj.sk/