Sväté omše v UPC počas Vianočných sviatkov

Od 19. 12. 2013 do 7. 1. 2014
v UPC sväté omše nebudú.
Prvá sv. omša v kalendárnom roku 2014
bude v stredu 8. 1. o 19,00.