Sväté omše v UPC v čase prázdnin

Od 1.6. 2018 do 18.9.2018 sv. omše v UPC nebudú.

Pravidelný program UPC v novom ak. roku 2018-19
začne sv. omšou v stredu 19.9.2018 o 19,00.