Sviečka za nenarodené deti

SvieckaZaNenarodeneDetiAj tento rok sa v našom UPC môžete opäť zapojiť do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska.

Hlavná myšlienka kampane:
Spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Ako sa zapojiť:
1. Symbolicky zapálením sviece večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti.
2. Zakúpením originálnej sviece s logom kampane podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac sa o nich dozviete na www.sviecka.forumzivota.sk.

V UPC si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane do 3. novembra.