Te Deum

Ani sa to nezdá, ale sme v závere prednáškového obdobia.
V stredu 3.mája 2023 o 19:00

budeme slávnostné TE DEUM

sv. omša, ktorou chceme poďakovať za uplynulý ak. rok
a samozrejme aj poprosiť o požehnanie do nadchádzajúceho skúškového obdobia.
Po sv. omši bude slávnostné agapé (pohostenie v spoločenstve ostatných).

Všetci ste srdečne pozvaní 🙂