TeDeum

te deumPozývame všetkých v stredu 7.5.2014 na slávnostnú sv. omšu – TeDeum. Slávnostne ukončíme akademický rok, budeme ďakovať za milosti a požehnanie počas celého roka a zároveň prosiť o dary Ducha Svätého do nastávajúceho skúškového obdobia. Sv. omšu bude celebrovať generálny vikár, o. Branislav Koppál. Sv. omša je v tradičnom čase o 19:00 v našom UPC. Po tejto omši ste všetci pozvaní na agapé.