Týždeň o čistej láske (18.-21.4.2016)

13Tyzden o cistej laske

Ako aj po minulé roky, aj tento rok sme v UPC spoločne prežívali Týždeň o čistej láske. Ponuka programu bola rozdelená do viacerých dní. Od pondelka do piatku sme sa v UPC kaplnke spoločne o 15:00 modlili Korunku Božieho milosrdenstva na úmysel čistej lásky vo vzťahoch. Ďalej sme mali dve prednášky a moderovanú adoráciu. Ale pekne po poriadku. Prvým vzácnym hosťom, ktorý prijal naše pozvanie na pondelkovú prednášku, bol otec Juraj Sedláček z Trenčianskeho UPC, ktorý sa nám prihovoril už počas svätej omše a pokračoval po nej v prednáške, v ktorej sa zameral na biblické prepojenie identity muža a ženy vo vzťahu. Keďže otec Juraj je autorom knihy Otcovské rany, priblížil nám konkrétne príbehy, ktoré popisuje v 14 príbehoch chlapcov, ktorí si nesú zranenia z rodiny. Takto sme reálne mohli vidieť a počuť, aký vplyv má na nás detstvo a vzťahy v rodine. Po zaujímavej prednáške nestihlo dôjsť ani k diskusii a plní dojmov sme sa presunuli do druhého dňa, utorka, kedy sme vo večernej moderovanej adorácii odovzdávali Bohu naše túžby, sny, zranenia a sklamania a v dôvere, že Pán sa o nás postará, sme Boha spoločne chválili spevom, o ktorý sa postaral skvelý UPC zbor. Naše pozvanie na stredajšiu besedu prijali manželia Petríkovci, ktorí si medzi nami zaspomínali na svoje študentské časy v UPC a hneď na to nám sprostredkovali živý príklad kresťanského manželstva. So svojimi dvomi dcérkami, ktoré spoločne stvárňovali realitu rodinného spolužitia, navodili v UPC príjemnú atmosféru, kde oči a uši všetkých prítomných boli upreté na manželský pár a snažili sa odniesť si čo najviac. Marianka a Dušan nám zdôrazňovali prítomnosť Boha vo vzťahu dvoch partnerov, povedali nám svoje svedectvá, ako sa o nich konkrétne Pán Boh staral ako posúva ich manželský vzťah vpred. V diskusii sme sa dotkli otázky súčasných nezadaných chlapcov a dievčat a toho, aký postoj majú zaujať. Pre chlapcov je dôležité, aby sa vedeli a chceli správne rozhodnúť a dievčatám manželia odporúčajú aktívne čakanie v znamení uvedomovania si vlastnej hodnoty a identity.

report: Anička Kniezová