Univerzitná noc literatúry

V utorok 18.4.2023 bude
Univerzitná noc literatúry,
ktorú už tradične organizuje Katedra slovenskej literatúry
a literárnej vedy FF UMB.

Tentokrát to bude jubilejný 10. ročník,
keď si môžeme naživo vychutnať 7 čítaní
na 7. miestach v areály a v okolí FF UMB.
Čítať sa začína na všetkých stanovištiach o 17:00.

Bližšie informácie nájdete na facebook.com/unlbb alebo na webe Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy UMB.