Benedict J. Groeschel – Etapy duchovného rastu

Autor prispieval svojimi knihami v oblasti spirituality a pastoračného poradenstva.

Publikácia je vhodná pre kresťanov, ktorí sa snažia brať svoj duchovný vývoj vážne a pre tých, ktorí im v tom pomáhajú. Nájdeme tu postrehy a výskumy zo psychológie spojené s tradičnou osnovou duchovného rastu.

Kniha čitateľa privádza k lepšiemu vzťahu k Bohu cez poznanie Boha a poznanie osobných vlastností. Bližšie nám ozrejmuje pojem psychológia spirituality, učenie o troch cestách v duchovnom vývoji v prvej časti knihy. Druhá časť nás obohacuje o psychologické chápanie troch ciest ako etáp duchovného rastu: očistenie, osvietenie, cestu zjednotenia. Posledné vety kapitoly sú ukončené modlitbou: „ … Pane, daj, aby som bol ochotný počúvať ťa, ktorý stojíš a klopeš práve teraz, kde stojím ja, pripravený urobiť ďalší správny krok ku tebe a s tvojou neprestajnou pomocou urobiť aj ten ďalší a ďalší a ďalší.“.

Hoci táto kniha je napísaná pre hlboko veriacich ľudí, nečíta sa pre oddych, ale skôr pre zamyslenie a poučenie, predsa nám môže pomôcť zamyslieť sa nad naším vzťahom k Bohu.