Ján Hnilica – Sv. Cyril a Metod

Autor ako znalec cyrilometodského obdobia udržuje tradíciu a údaje o slávnej minulosti Slovákov. Preto k 1100. výročiu smrti sv. Metoda nám ponúkol tento knižný príspevok. Keď sa zastavil pri živote a činnosti sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov, predstavil nám ich ako horlivých hlásateľov Božieho slova a verných pastierov Cirkvi. Dočítame sa tu o osudoch bratov a o ich vernosti Bohu a Cirkvi. Informácie sú podložené historickými výskumami. Druhú časť knihy tvoria Prílohy, čo sú vlastne príležitostné listy, prejavy, kázne a vyhlásenia Sv. Otca a ohlas slovenských biskupov v zahraničí na cyrilometodskú tému v rokoch 1984-1986.

Dielo bratov pretrvalo až do dnešných dní, lebo bolo založené na Kristovi. Bratia sú spolupatrónmi Európy. Nakoľko kniha sa dá využiť i pri štúdiu histórie, predovšetkým nám chce pripomenúť našu kresťanskú identitu.

Celá téma je spracovaná na 264 stranách so 66 obrázkami. Je výborne prepracovaná, s množstvom vysvetľujúcich a doplňujúcich poznámok. V knihe nenájdeme nedostatky, len hlbokú myšlienku. Autor, akoby nás chcel upozorniť na aktuálnosť ich posolstva práve v našej dobe, či aby sme ich spoznali a obľúbili si ich.