Rajmund Ondruš SJ – Rytier a reformátor

Životopisná kniha o sv. Ignácovi z Loyoly, zakladateľovi jezuitskej rehole. Beletristickým a čitateľsky zaujímavým spôsobom písaná biografia jedného z najvýznamnejších španielskych svätcov. Autor nás vtiahne do deja pútavým rozprávaním, ale aj opisom vtedajších pomerov v Španielsku. Kapitoly sú tematicky rozdelené a každá z nich sa venuje inej oblasti svätcovho života. Napr. kapitola Apoštol Ríma, či Ignác Loyolský a ženy.

Osobitná kapitola sa venuje svätcovmu duchovnému životu. Vydanie tohto diela nachádzajúce sa v našej knižnici obsahuje aj ilustrácie, čím pozitívne dotvára celkový dojem z knihy.