Andrzej Witko – Úcta k Božiemu milosrdenstvu

Útla knižočka poľského autora vychádzajúca z posolstva sv. Faustíny Kowalskej a z jej Denníčka. Kniha má sedem kapitol. Prvé hovoria o predmete, podstate a forme úcty k Božiemu milosrdenstvu, o obraze Božieho milosrdenstva a sviatku Božieho milosrdenstva. Osobitná kapitola je venovaná korunke k Božiemu milosrdenstvu a taktiež prisľúbeniam viažúcim sa k tejto modlitbe.

Kniha obsahuje aj početné citáty sestry Faustíny z jej Denníka. Tieto sú vhodne zasadené do rámca knihy a dotvárajú jej celkový ráz. Kniha sa nečíta ako román. Ak ju chce čitateľ precítiť, je potrebné sa do nej vhĺbiť. Svojím rozsahom nie je veľká a dá sa prečítať za relatívne krátky čas a dojem z nej vám ostane dlho v pamäti.