Wilhelm Hunermann – Klemnt Mária Hofbauer

Autor nám predstavuje v tomto románe ďalšieho výnimočného človeka. Klement je vzorom viery a nádeje. Mal mimoriadne zložitú a ťažkú životnú cestu. Preto sa nám tu predkladá, aby sme si uvedomili, že aj nepriame cesty, ak nás nakoniec dovedú do cieľa boli pravými cestami. Klement mal zložitý život, ktorý dokázal dobojovať dokonca.

Okrem osobného príbehu, autor sleduje aj dejinný vývoj udalostí v Európe. Strhujúci dej, ktorý nás vovádza priamo do diania. Odohráva sa v rokoch 1751-1820. Začína spomienkou na detstvo vo virvare sedemročnej vojny, do Talianska prichádza, keď osvietenstvo chcelo otriasť pápežstvom, do Varšavy keď sa delí Poľsko a potláča sa poľské povstanie ruskou cárovnou. Končí sa pohľadom na Klementa ako apoštola Viedne, ktorý je duchovnou oporou cisárskeho mesta obsadeného Napoleonom.

Kniha slúži na poučenie, zamyslenie, môže sa použiť pri vzdelávaní. Je vhodná pre mladých i starších. Dokáže potešiť, povzbudiť, posilniť našu vieru i nádej. Na 224 stranách sa nám odhaľuje životná cesta nezabudnuteľného človeka … .