Deň rodiny v Banskej Bystrici

Den rodiny 2015

Kliknutím zväčši

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy spolu s Mestom Banská Bystrica organizujú v Banskej Bystrici
16. – 17. mája 2015
Deň rodiny
V sobotu 16. 5. od 10,00 do 17,00 bude program v Parku pod Pamätníkom SNP
V nedeľu 17. 5. o 11,00 na Fončorde v kostole Sv. Michala archanjela a od 16,00 v Dome misijného hnutia.

Viac informácii nájdete na plagátoch alebo na www.denrodinybb.sk