Rozlúčková chata

1373284952_tatry_letoPozývame Vás na Rozlúčkovú chatu
poďte si spoločne na záver ak. roka oddýchnuť, podebatiť, zažiť spoločenstvo a krásnu tatranskú prírodu

Kedy: 19. – 23. jún 2015
Kde: Poprad Veľká
Cena: 5€/noc + strava

Prihlasovať sa môžete u Aničky Pandulovej (anna.pandulova@gmail.com)