Kryptovica

05kryptovicaPozývame Vás na

Modlitbovú pobožnosť za zomrelých,

ktorá bude na záver dušičkového obdobia 8.11.2016
v krypte pod Katedrálou sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
približne o 19,00, teda po večernej mládežníckej sv. omši.