Lee Strobel – Kauza Kristus

Ďalšia kniha z cyklu „Kauzy“, podáva vedecké dôkazy o osobe Ježiša Krista, nielen o jeho historicite, ale aj o jeho zmŕtvychvstaní a o jeho Božstve. Autor hľadá odpovede na kontroverzné otázky: „Bol Ježiš blázon, keď tvrdil, že je Božím Synom?“, „Spĺňal Ježiš atribúty Boha?“, „Bola Ježišova smrť fingovaná a jeho vzkriesenie iba žart?“

Kniha podáva množstvo dôkazov o Ježišovom Božstve: dôkaz identity, dôkaz odtlačkov prstov, medicínsky dôkaz, dôkaz chýbajúceho tela atď. Autor na vedeckom základe vyvracia všetky ateistické argumenty popierajúce Ježiša ako osobu, aj Ježiša ako Boha.

Aj keď vieme, že naša viera nie je o vedeckosti a faktoch, tieto dôkazy Boha nás môžu povzbudiť a poukázať na Ježiša aj z iného uhla.