Pobožnosť v krypte (5. 11. 2013)

Začiatok novembra je úplne ideálny čas na pomoc dušiam v očistci. Ani my mladí sme teda nezaháľali a po mládežníckej sv. omši sme výnimočne namiesto návštevy cintorína zostúpili do krypty, ktorá sa nachádza v centre mesta pod katedrálou.  Mali sme tak jedinečnú možno vidieť priestory verejnosti zvyčajne neprístupné a  navyše vo svetle desiatok horiacich plamienkov. Naším hlavným cieľom však nebola prehliadka krypty, ale pobožnosť za zomrelých, ktorá pozostávala z čítaní, prosieb, krátkeho príhovoru otca Martina a množstva nádherných a hlbokých piesní v podaní katedrálneho zboru. Zaspomínali sme si tak s láskou na všetkých tých, čo nás už predišli do večnosti, a poskytli pomoc tým dušiam, ktoré ju potrebovali.

autor: Anka