Program športového tímu na mesiac máj

03.05. futbal LM (UPC)
06.05. turistika (Veľká Fatra)
07.05. turistika (upresní sa)
07.05. futbal (KGŠM)
08.05. florbal (turnaj)

09.05. futbal LM (UPC)
14.05. futbal (KGŠM)
21.05. futbal (KGŠM)
27.05. turistika (Nízke Tatry)
28.05. futbal (KGŠM)
Stretávame sa klasicky do 20:45 v UPC, alebo 20:55 pred telocvičňou KGŠM. V prípade záujmu o turistiku sa hláste Vlasťovi Farkašovskému.