Te Deum

Pozývame Vás na slávnostnú sv. omšu TE DEUM, v stredu 3. mája 2017 o 19:00 v UPC , ako ďakovanie Bohu za akademický rok a prosiť o požehnanie do skúškového obdobia.

Liturgickej slávnosti bude predsedať o. Branislav Koppal, generálny vikár.
Po omši bude prichystané občerstvenie. Tešíme sa na Vás!