Školské sestry de Notre Dame ponúkajú duchovné cvičenia pre dievčatá

Dopraj si čas pre svoje srdce počas prázdnin!
Nájdi si čas na otázky o svojom živote…

 

Kde: V Piešťanoch, Kuzmányho 9, v Nodame,  pri komunite Školských sestier de Notre Dame
Termín: 18. 8. 2014 od 16,00 –  22.8. 2014 do 14,00.
Vek: Dievčatá od 18 – 35 rokov; Ubytovanie a strava: 15,- €

Prihlásiť sa môžeš na: duchovnend@gmail.com; tel. č.: 0904 053 805
Duchovné cvičenia pre dievčatá počas prázdnin