Sväté omše cez prázdniny

Od 2. 6. 2014 do 16. 9. 2014
sväté omše v UPC nebudú.

Prvá sv. omša v novom akademickom roku 2014-2015 v UPC
bude v stredu 17. 9. 2014 o 19,00