Luis de Wohl – Zapáľ svet

Ide o románový životopis svätého Františka Xavérskeho. Kniha je rozdelená na šesť veľkých kapitol. Autor spája svoju fikciu s historickými faktami a podáva tak zaujímavý a ucelený pohľad na osobu sv. Františka.

Fiktívne dialógy dynamizujú dej a vťahujú čitateľa čoraz hlbšie do románu. Dielo obsahuje aj legendické príbehy viažuce sa k tomuto svätcovi, ktoré veľmi oživujú a osviežujú celú dejovú líniu.

Rozhodne pútavé čítanie, napriek tomu, že kniha má vyše dvesto strán, prečítate ju rýchlo. Je písaná jednoduchým, ale veľmi pôsobivým štýlom, prístupným náročnejším, aj menej náročným čitateľom.