Sv. Ľudovít Mária Grignon z Montfortu – O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie, Vrúcna modlitba, List Priateľom Kríža, Láska večnej Múdrosti

Formátom malá knižočka, ale obsahom nesmierne hlboká. Táto publikácia obsahuje diela sv. Ľudovíta, ktoré vyšli v súbornej podobe. Autor veľmi krásne zdôrazňuje potrebu úcty k Panne Márii a vyznáva sa zo svojho vrelého a úprimného vzťahu k nej.

Kniha sa nedá čítať ako román, ale je to veľmi obohacujúce čítanie. Publikácia obsahuje aj rozmanité modlitby. Ja osobne som túto knihu čítala s ceruzkou v ruke a veľmi  veľa myšlienok som si v nej vyznačila.

Táto kniha je určená pre každého, kto chce prehĺbiť svoj vzťah k Panne Márii a cez ňu k jej synovi, Ježišovi.

O Panne Márii som sa dozvedela mnohé veci, ktoré som dovtedy nevedela a mne osobne táto kniha pomohla k bližšiemu priľnutiu k nej. Veľmi vrelo odporúčam.