Alex a Brett Harrisovci – Robiť ťažké veci

Zaujímavá kniha, ktorá ponúka úplne nový pohľad na tínedžrov a pomenúva veci, ktoré možno okolo seba vidíme, ale si ich až tak naplno neuvedomujeme. Autori, dvojičky Alex a Brett, na konkrétnych príkladoch a príbehoch ľudí vysvetľujú, prečo sa oplatí robiť ťažké veci, prečo je pre nás užitočné vyjsť zo svojho pohodlia a rásť. Snažia sa upozorniť na fakt, že od mladých ľudí dneška sa toho veľmi málo očakáva a oni preto nie sú motivovaní niečo robiť, hoci schopnosti na to majú. Ich zámerom je i prostredníctvom tejto knihy zaktivizovať tínedžrov k prekonávaniu samých seba, k robeniu dobra aj keď ich to bude stáť určitú námahu. Ťažké veci rozdeľujú do piatich kategórií – tie, ktoré sú mimo našej zóny komfortu, ktoré presahujú očakávania okolia, ktoré vyžadujú spoluprácu, ktoré sa nevyplácajú okamžite a ktoré idú proti prúdu.