O UPC

Sme otvorené kresťanské katolícke spoločenstvo mladých ľudí (predovšetkým VŠ študentov) spojených vierou so záujmom zmysluplne tráviť voľný čas popri štúdiu v spoločenstve a v priateľstve. Pôsobíme pri univerzitách v Banskej Bystrici. Naším cieľom je poskytovať zázemie v spoločenstve, duchovný rast, možnosť sebarealizácie a oddych.