Milan Hromník – Ľudia viery, ľudia svetla

Z obálky knihy na nás žiaria šťastné tváre ľudí. Páter Milan Hromník SJ a redaktor časopisu Posol ponúka príbehy práve takýchto ľudí … . Dieťa i mladí ľudia, vysokoškolák i mládenec závislý na drogách a alkohole, bohoslovec i rehoľná sestra, mladý učiteľ i storočná pani učiteľka, zdravotná sestra, i ženy – matky, jednoduchí muži i riaditeľ ústavu, kostolník i väzeň, to sú oni, ktorí túžia, aby kúsok z ich pokoja duši, sa dotkol každého čitateľa … . S ich súhlasom, mohol potom autor príbehy publikovať. Stalo sa tak od rokov 1968-1999. Najprv boli publikované v časopise Posol (od r. 1990). Na ohlas čitateľov ich redaktor zhromaždil do terajšej podoby.

Čím nás môžu osloviť stránky publikácie: Predovšetkým prinášajú optimizmus a vzor obyčajných slovenských ľudí, ktorí našli odvahu boriť sa v problémoch. Ich viera a životné svetlo hovoria o prítomnosti Boha v našej blízkosti. Povzbudzujú nás, aby sme mali odvahu obrátiť sa správnym smerom, či aby sme si udržali dobro v nás.