Kryptovica

Pozývame Vás na

Modlitbovú pobožnosť za zomrelých,

ktorá bude na záver dušičkového obdobia 7.11.2017
v krypte pod Katedrálou sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
približne o 19,00, teda po večernej mládežníckej sv. omši.