Recenzie kníh

recenzie kníh z knižnice UPC

Sv. Ľudovít Mária Grignon z Montfortu – O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie, Vrúcna modlitba, List Priateľom Kríža, Láska večnej Múdrosti

Formátom malá knižočka, ale obsahom nesmierne hlboká. Táto publikácia obsahuje diela sv. Ľudovíta, ktoré vyšli v súbornej podobe. Autor veľmi krásne zdôrazňuje potrebu úcty k Panne Márii a vyznáva sa zo svojho vrelého a úprimného vzťahu k nej.

Kniha sa nedá čítať ako román, ale je to veľmi obohacujúce čítanie. Publikácia obsahuje aj rozmanité modlitby. Ja osobne som túto knihu čítala s ceruzkou v ruke a veľmi  veľa myšlienok som si v nej vyznačila.

Táto kniha je určená pre každého, kto chce prehĺbiť svoj vzťah k Panne Márii a cez ňu k jej synovi, Ježišovi.

O Panne Márii som sa dozvedela mnohé veci, ktoré som dovtedy nevedela a mne osobne táto kniha pomohla k bližšiemu priľnutiu k nej. Veľmi vrelo odporúčam.


Luis de Wohl – Zapáľ svet

Ide o románový životopis svätého Františka Xavérskeho. Kniha je rozdelená na šesť veľkých kapitol. Autor spája svoju fikciu s historickými faktami a podáva tak zaujímavý a ucelený pohľad na osobu sv. Františka.

Fiktívne dialógy dynamizujú dej a vťahujú čitateľa čoraz hlbšie do románu. Dielo obsahuje aj legendické príbehy viažuce sa k tomuto svätcovi, ktoré veľmi oživujú a osviežujú celú dejovú líniu.

Rozhodne pútavé čítanie, napriek tomu, že kniha má vyše dvesto strán, prečítate ju rýchlo. Je písaná jednoduchým, ale veľmi pôsobivým štýlom, prístupným náročnejším, aj menej náročným čitateľom.


Lee Strobel – Kauza Kristus

Ďalšia kniha z cyklu „Kauzy“, podáva vedecké dôkazy o osobe Ježiša Krista, nielen o jeho historicite, ale aj o jeho zmŕtvychvstaní a o jeho Božstve. Autor hľadá odpovede na kontroverzné otázky: „Bol Ježiš blázon, keď tvrdil, že je Božím Synom?“, „Spĺňal Ježiš atribúty Boha?“, „Bola Ježišova smrť fingovaná a jeho vzkriesenie iba žart?“

Kniha podáva množstvo dôkazov o Ježišovom Božstve: dôkaz identity, dôkaz odtlačkov prstov, medicínsky dôkaz, dôkaz chýbajúceho tela atď. Autor na vedeckom základe vyvracia všetky ateistické argumenty popierajúce Ježiša ako osobu, aj Ježiša ako Boha.

Aj keď vieme, že naša viera nie je o vedeckosti a faktoch, tieto dôkazy Boha nás môžu povzbudiť a poukázať na Ježiša aj z iného uhla.


Lee Strobel – Kauza Stvoriteľ

Autor, presvedčený ateista, sa rozhodne vedecky dokázať, že Boh neexistuje. Navštívi prestížnych a uznávaných vedcov z rôznych oblastí (genetika, fyzika, astronómia, biochémia, psychológia a podobne). Na jeho veľké prekvapenia, ale zisťuje že veda a viera sa nevylučujú, ale naopak dopĺňajú sa a veda dokazuje vieru.

Zisťuje, že Darwinizmus, nie je nespochybniteľná teória, že vesmír je neuveriteľne presne nastavený, že naša Zem je privilegovanou planétou, vhĺbi sa do záhad ľudskej mysle a vedomia.

Zisťuje, že vedecky dokázal presný opak toho, čo pôvodne zamýšľal. A teda jeho kniha je dôkazom nie absurdnosti viery, ale práve naopak existencie Boha.

A sám sa stáva, na základe argumentov, ktoré získal rozhovormi s vedcami, úprimne veriacim človekom. Táto kniha je nielen čitateľsky veľmi zaujímavá, ale aj môže pomôcť v rozhovoroch a argumentácii s neveriacimi priateľmi.


Jan Dobraczynski – Nikodémove listy

Jedna z najlepších kníh, aké som  kedy čítala. Čitateľsky veľmi prijateľnou formou autor približuje život Ježiša z Nazareta pomocou listov, ktoré píše Nikodém ( Ježišov priateľ, žijúci v jeho bezprostrednej blízkosti) svojmu priateľovi Justovi.

Originálny, historicky pravdivý a tiež aj veľmi osobný pohľad na Ježiša, časopriestor a spoločnosť v ktorých žil. Autor približuje známe časti evanjelia pomocou pohľadu Ježišovho súčasníka a zároveň sa počas knihy dozvedáme aj o tom, ako sa Nikodémov osobný vzťah k Ježišovi utvára, prehlbuje a počas celej knihy mení.

Rozhodne odporúčam každému, kto sa chce pozrieť na osobu Ježiša z trochu inej perspektívy ako doteraz a prehĺbiť si svoj vzťah k nemu, Kniha je písaná veľmi jednoduchou formou, nie je to žiadna hlboká teológia, ale mne osobne dala veľmi veľa a dlhý čas po jej prečítaní som čerpala z jej myšlienok.


Rajmund Ondruš SJ – Rytier a reformátor

Životopisná kniha o sv. Ignácovi z Loyoly, zakladateľovi jezuitskej rehole. Beletristickým a čitateľsky zaujímavým spôsobom písaná biografia jedného z najvýznamnejších španielskych svätcov. Autor nás vtiahne do deja pútavým rozprávaním, ale aj opisom vtedajších pomerov v Španielsku. Kapitoly sú tematicky rozdelené a každá z nich sa venuje inej oblasti svätcovho života. Napr. kapitola Apoštol Ríma, či Ignác Loyolský a ženy.

Osobitná kapitola sa venuje svätcovmu duchovnému životu. Vydanie tohto diela nachádzajúce sa v našej knižnici obsahuje aj ilustrácie, čím pozitívne dotvára celkový dojem z knihy.


Andrzej Witko – Úcta k Božiemu milosrdenstvu

Útla knižočka poľského autora vychádzajúca z posolstva sv. Faustíny Kowalskej a z jej Denníčka. Kniha má sedem kapitol. Prvé hovoria o predmete, podstate a forme úcty k Božiemu milosrdenstvu, o obraze Božieho milosrdenstva a sviatku Božieho milosrdenstva. Osobitná kapitola je venovaná korunke k Božiemu milosrdenstvu a taktiež prisľúbeniam viažúcim sa k tejto modlitbe.

Kniha obsahuje aj početné citáty sestry Faustíny z jej Denníka. Tieto sú vhodne zasadené do rámca knihy a dotvárajú jej celkový ráz. Kniha sa nečíta ako román. Ak ju chce čitateľ precítiť, je potrebné sa do nej vhĺbiť. Svojím rozsahom nie je veľká a dá sa prečítať za relatívne krátky čas a dojem z nej vám ostane dlho v pamäti.


Youcat

Katechizmus pre mladých by nemal chýbať v žiadnej knižnici. Veľmi prístupnou formou je v tejto malej žltej knižočke obsiahnutý celý KKC. Youcat obsahuje množstvo obrázkov, kniha je prehľadne štruktúrovaná, rozdelená na kapitoly a podkapitoly. Je písaná formou otázok a odpovedí.

Obsahuje aj množstvo citátov svätých, ale aj iných osobností nielen cirkevného života. Kniha je rozdelená na štyri veľké časti – V čo veríme, Ako slávime kresťanské tajomstvá, Život v Kristovi, Ako sa máme modliť.

V úvode kniha obsahuje predhovor pápeža Benedikta XVI. Rozhodne sa oplatí mať knihu doma a v prípade nejasností a hľadaní odpovedí si stačí v nej zalistovať a vďaka jasnosti a prehľadnosti rýchlo nájdete odpoveď na akýkoľvek problém.


Julien Green – Brat František

Pútavý život sv. Františka z Assisi zložený z rôznych situácií jeho života, obsahuje historické fakty aj legendy viažuce sa k tomuto svätcovi. Kniha je rozdelená na množstvo menších kapitol, preto sa ľahko číta a obsahuje mnoho zaujímavostí.

Sv. František nie je zobrazený zidealizovane, ale naopak veľmi reálne, po prečítaní, si k nemu čitateľ vytvorí osobný vzťah. Je to osobnosť veľmi sympatická a zároveň žijúca v reálnom čase a mieste. Jeho vykreslenie je podané uveriteľne, autor nám ho predstavuje ako človeka z mäsa a kostí. Preto mne osobne bol sv. František po prečítaní tejto knihy oveľa bližší.