Týždeň o čistej láske

Milý MUŽ a milá ŽENA, pozývame Ťa prežiť neobyčajný týždeň!

Bude to týždeň, kedy hlbšie nahliadneme do tajomstva toho, ako sme boli stvorení. Bude to čas, kedy za zahĺbime do vlastnej ženskosti a mužskosti. Príď a dovoľ sebe samému opäť a nanovo objaviť tu krásu krás, ktorá bola do TEBA vložená. Všetko sa to uskutoční od 11.-18.4.2018.

MUŽ – Ty príd 11.4. o 20:00, ŽENA Ty príď 18.4. o 20:00 a spolu sa streneme na chválach, 17.4. o 20:00 v UPC.