Veni Sancte 2022

V pondelok 19. septembra už začali prednášky v novom akademickom roku, v utorok Aule Belliana UMB prebehlo jeho oficiálne zahájenie a v stredu 21. septembra sme mali prvú sv. omšu v našom UPC, ktorá bola zároveň aj slávnostným Veni Sancte. Prosili sme o Božie požehnanie a silu Ducha Svätého do nadchádzajúceho obdobia.

Liturgickej slávnosti predsedal o. Peter Staroštík, ktorý sa nechal inšpirovať životným príbehom sv. Matúša, ktorého sviatok pripadol na tento deň. Apoštol Matúš vo svojom evanjeliu opisoval svoj osobný príbeh a povzbudzoval nielen miestnu komunitu, ale vlastne aj nás, že náš Boh je Emanuel, je stále s nami, je tu stále prítomný. Je jedno, čo robím, či vyučujem, študujem alebo sa zabávam…, je stále prítomný.

Po sv. omši sme mali možnosť sa navzájom porozprávať a pozdieľať pri dobrotách, ktoré nám pripravili dievčatá. A padlo to vhod, ani sa nám nechcelo odísť, veď sme sa s mnohými už dlhší čas nevideli.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli a samozrejme zvlášť všetkým, čo nám pomohli túto slávnosť pripraviť. 🙂