Recenzie kníh

recenzie kníh z knižnice UPC

Anton Hlinka – Keď zakvitne rumovisko

Životopisná črta Nancy Hamiltonovej

Známy katolícky kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof, salezián, prekladateľ, pripravil pre slovenského čitateľa neopakovateľný skutočný príbeh mladého amerického dievčaťa. Nancy Hamiltonovej sa spýtal jeden novinár „ – Nancy, žiadala si o uzdravenie? Dievča na neho uprene pohliadlo a potom odpovedala s ľahkým úsmevom: – Ó nie, povedala som Panne Márii: „Ďakujem!“ A ona mi odvetila: „Aj ja ti ďakujem.“ V knihe nájdeme aj slová: „On klade najťažšie kríže na plecia svojich miláčikov.“

Áno. Dráma postihnutého dievčaťa. No všetci čo sa s ňou stretli by povedali: Mimoriadne obdarené dievča, ktoré dennodenne dotváralo svoju životnú rolu. Jej hrdinská obeta bola v jej radosti, oddanosti, obetavosti, túžby po večnom domove a starostlivosti o spásu iných popri vlastnom smrteľnom dlhoročnom ťažkom postihnutí.

Nancy sa túži stretnúť s každým z nás … .


Ján Hnilica – Sv. Cyril a Metod

Autor ako znalec cyrilometodského obdobia udržuje tradíciu a údaje o slávnej minulosti Slovákov. Preto k 1100. výročiu smrti sv. Metoda nám ponúkol tento knižný príspevok. Keď sa zastavil pri živote a činnosti sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov, predstavil nám ich ako horlivých hlásateľov Božieho slova a verných pastierov Cirkvi. Dočítame sa tu o osudoch bratov a o ich vernosti Bohu a Cirkvi. Informácie sú podložené historickými výskumami. Druhú časť knihy tvoria Prílohy, čo sú vlastne príležitostné listy, prejavy, kázne a vyhlásenia Sv. Otca a ohlas slovenských biskupov v zahraničí na cyrilometodskú tému v rokoch 1984-1986.

Dielo bratov pretrvalo až do dnešných dní, lebo bolo založené na Kristovi. Bratia sú spolupatrónmi Európy. Nakoľko kniha sa dá využiť i pri štúdiu histórie, predovšetkým nám chce pripomenúť našu kresťanskú identitu.

Celá téma je spracovaná na 264 stranách so 66 obrázkami. Je výborne prepracovaná, s množstvom vysvetľujúcich a doplňujúcich poznámok. V knihe nenájdeme nedostatky, len hlbokú myšlienku. Autor, akoby nás chcel upozorniť na aktuálnosť ich posolstva práve v našej dobe, či aby sme ich spoznali a obľúbili si ich.


Milan Hromník – Žofia Bošňáková

Táto brožovaná kniha pripomína slovenský i svetový unikát, totiž zachované štyristo ročné telo matky Žofie Bošňákovej. Kniha vychádza v roku 2000, takže sa v nej ešte nedočítame o hroznej udalosti, keby bolo toto telo znehodnotené požiarom (rok 2009).

Žofia Bošňáková bola žena, ktorá žila v rokoch 1609-1644 na slovenskom území. Bola príkladná a nábožná žena a mala značný vplyv na manžela, ktorý mal dobrodružnú a bohémsku povahu, ako aj na výchovu svojich dvoch synov a na podriadený personál na panstve. V čase zaneprázdnenosti a neprítomnosti manžela sama usmerňovala život na panstve. Prejavovala lásku ku všetkým ľuďom, hoci pochádzala z grófskeho rodu. V čase moru, ktorý skosil desiatky ľudí, starala sa o nich tak obetavo, že sa o nej začali rozprávať zázračné veci.

Životopis bol najprv uverejnený v časopise Posol. Na 56-tich stranách nájdeme: životný príbeh Žofie i osudy jej manžela po jej smrti, či osud Teplického panstva, niečo o náleze rakvy s telom na hrade Strečno a prvých prejavov úcty k nej, o verejnej úcte, svedectvá, povesti, literatúru, poéziu, výtvarné umenie, stopy úcty dnes až po začatie procesu blahorečenia. Keďže Žofia bola príkladná manželka a matka, kniha sa najviac odporúča ženám, pre ich povzbudenie. Články s historickými faktami, spoločne s fotografiami a kresbami sú vhodne zoradené, takže publikácia sa javí ako prehľadná. Žofia vynikala vo viere, nádeji, láske, spravodlivosti, obetavosti, štedrosti, službe, pokání, modlitbe. Má úctyhodné miesto medzi postavami v našich národných dejinách. Preto napísanie takéhoto diela má svoj význam. Veď neslúži len na poodhalenie minulosti či histórie, ale hlavne približuje život dobrej a svätej ženy – Slovenky.

Ako Slováci, máme byť hrdí na našich predkov, či sa preto dozvedať o tých, ktorí žili pred nami … .


Milan Hromník – Ľudia viery, ľudia svetla

Z obálky knihy na nás žiaria šťastné tváre ľudí. Páter Milan Hromník SJ a redaktor časopisu Posol ponúka príbehy práve takýchto ľudí … . Dieťa i mladí ľudia, vysokoškolák i mládenec závislý na drogách a alkohole, bohoslovec i rehoľná sestra, mladý učiteľ i storočná pani učiteľka, zdravotná sestra, i ženy – matky, jednoduchí muži i riaditeľ ústavu, kostolník i väzeň, to sú oni, ktorí túžia, aby kúsok z ich pokoja duši, sa dotkol každého čitateľa … . S ich súhlasom, mohol potom autor príbehy publikovať. Stalo sa tak od rokov 1968-1999. Najprv boli publikované v časopise Posol (od r. 1990). Na ohlas čitateľov ich redaktor zhromaždil do terajšej podoby.

Čím nás môžu osloviť stránky publikácie: Predovšetkým prinášajú optimizmus a vzor obyčajných slovenských ľudí, ktorí našli odvahu boriť sa v problémoch. Ich viera a životné svetlo hovoria o prítomnosti Boha v našej blízkosti. Povzbudzujú nás, aby sme mali odvahu obrátiť sa správnym smerom, či aby sme si udržali dobro v nás.


Wilhelm Hunermann – Sv. Vincent de Paul

Autor je známy svojimi životopismi osobností katolíckej cirkvi. Ide o životný príbeh sv. Vincenta de Paul. Muža s obrovským poslaním. Tento „misionár lásky“ (podtitul knihy) a jeho povolanie charitatívnej a sociálne činnosti, priťahuje. Odhaľuje nám osud obyčajného dedinského chlapca, aby sme tak cez vír životných udalostí uznali, že si získa naše srdce. Poukazuje na jeho dobrotou, ktorá nepoznala hraníc. Až prekvapuje, ako si každú ľudskú biedu svätec „bral za svoju“. Či obrovské množstvo ľudí, ktorým pomohol. Priateľom sa mu stali najbiednejší z biednych i členovia kráľovského dvora. Jeden majstrovský život, ktorý sa oplatí spoznať … .
Do románu sa dá výborne začítať, príbeh je pútavý a živý. Udalosti sú prerozprávané v logickom a zmysluplnom slede, čím len potvrdzujú literárny talent autora. Pochopíme, že v knihe sa dá objaviť množstvo z histórie. Nájdeme tu aj niekoľko fotografií (napr. portréty alebo rodný dom sv. Vincenta), úvod od Jána Pavla II. o sv. Vincentovi de Paul, dodatok vo forme Hymny Liturgie hodín na svätcovu slávnosť. Kniha je napísaná pre milovníkov histórie a vôbec pre širokú skupinu čitateľov.
Skúsme sa započúvať do odkazu sv. Vincenta, ktorý dokázal ísť vždy vpred … .

Miroslav Saniga – Ekologické úvahy

Prírodovedec Miroslav Saniga sa vyznal v predkladanej knihe Ekologické úvahy.

Skúsenostné rozprávanie o živote stredoslovenskej prírody. V úvahe sa pozrieme na vzťah človeka k Božej prírode. Pouvažujeme, ako zachovať prírodu pre budúce pokolenia. Poďakujeme Stvoriteľovi za dar prírody. Kniha apeluje na city, a znovu len podporuje čestné uznanie, ktoré sa autorovi dostáva za jeho presvedčenie a činnosť. Až 38 úvah je venovaných širokej populácii, od žiakov k starším spoluobčanom. Prináša skúsenosti vedca a milovníka prírody.

Nie je však len autorovým vyznaním. Vedie čitateľa k vytváraniu osobného vzťahu k životnému prostrediu. Táto viazaná publikácia je plná autorových fotografií s hýrivými farbami. Má vlastnoručný podpis od autora s dátumom 20.12.2007. Súčasťou knihy je drobný letáčik, podpísaný iniciálami prírodovedca. V knihe budeme ťažko hľadať nejaký nedostatok. Snáď len, že niektoré pasáže sa opakujú. Na niekoho však práve toto môže kladne pôsobiť.

Ak v niektorých knihách musíme hľadať posolstvo, tak táto kniha je posolstvo samo … .


Jozef Jurko – Aké meno dávate svojmu dievčatku?

Prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko PhD., katolícky teológ, nás ešte v roku 1999 obohatil svojou knihou, s názvom Aké meno dávate svojmu dievčatku?. Pre mladých manželov a rodičov ponúka 273 dievčenských mien, s bližším vysvetlením ich významu. Autor vychádza z myšlienky zodpovednosti rodiča za výber dievčenského mena. Katalóg mien je abecedne zoradený, jednotlivé kapitoly sú výraznejšie oddelené. Meno sa v knihe predkladá, ako určitá príslušnosť k činnosti, či k osudu, ku ktorému je naše dievča Bohom povolané. Je pomôckou, pre zorientovanie sa pri zodpovednej úlohe rodiča. Preto autor knihy pod každým menom uvádza jeho pôvod, domáce podoby mena, či jeho obľúbenosť v našich zemepisných šírkach. K príslušnému menu nájdeme dátum, kedy naše dievčatko oslavuje meniny. Ako aj jeho svätých patrónov, ktorí sa viažu k danému menu. Stručný životopis nebeského patróna slúži na povzbudenie pre rodičov, aby sa odhodlali k vhodnému menu. Rozsah publikácie je 307 strán. Obal publikácie má ružovú farbu. Prehľadne zoradený text dopĺňa 32 fotografií. A hoci autor v závere diela vysvetľuje, že mu nešlo o podanie všetkých informácií (priznáva, že niečo musel aj vynechať) – v knihe sa na viacerých miestach životopisy opakujú, no životné príbehy iných uvádzaných mien tu chýbajú.

Praktická kniha, ktorá slúži na zamyslenie. Dozvieme sa v nej, aké meno dávame svojmu dievčatku.


Viktor E. Frankl – A přesto říci životu ano

Kniha menšieho formátu, nie hrubá, a teda vôbec neodrádza od čítania. No i tých pár desiatok strán zahŕňa v sebe množstvo autentických príbehov, ktoré sú poprepletané hlbokými myšlienkami a úvahami.

Viktor E. Frankl rozpráva o svojom pobyte v koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny. Sú to však spomienky neurológa a psychiatra, ktorý sa zaoberá analýzou správania väzňov a zároveň odkrýva odpoveď na otázku, či aj život v koncentračnom tábore má svoj zmysel.


David Heller – V siedmom nebi: Deti píšu Bohu

David Heller je autorom pätnástich kníh, z ktorých viaceré sa stali bestsellermi. V tejto útlej brožovanej knihe s názvom V siedmom nebi, nájdeme jedinečné slová adresované Bohu, aké vedia vysloviť iba maličkí. Kniha napísaná deťmi je však určená nielen im.

Obohatí každého ukážkou na svet, z pohľadu úprimnosti malého dieťaťa. Upúta zaujímavým štýlom, ktorým autor usporiadal výroky detí. Publikácia (1994) je však už druhým pokračovaním. Marián a Markéta Andričíkoví poskytli autentický preklad amerických žiakov. Kladne pôsobí, že do slovenčiny ju prepísali žiaci 4.C triedy Základnej školy na Námestí Laca Novomeského v Košiciach. Či že ju ilustroval žiak Martin Groch. Nevýhodou je nejednotnosť výrazov pri preklade: niektoré vlastné názvy sú preložené, iné sú ponechané v pôvodnom jazyku, čo pôsobí dezorientujúco. Nijako to však neznižuje kvalitu obsahu diela. Zážitok z knihy znásobuje fakt, že na jej stránkach nie je ani jedno tlačené slovo. Je napísaná detským rukopisom.

Kniha slúži pre oddych, pobavenie i zamyslenie. Skrýva v sebe pohľad nielen do detskej duše, ale každý sa pristihne, že nezostane len pri ňom … Hlboká kniha, ktorá upúta jednoduchosťou.


Alex a Brett Harrisovci – Robiť ťažké veci

Zaujímavá kniha, ktorá ponúka úplne nový pohľad na tínedžrov a pomenúva veci, ktoré možno okolo seba vidíme, ale si ich až tak naplno neuvedomujeme. Autori, dvojičky Alex a Brett, na konkrétnych príkladoch a príbehoch ľudí vysvetľujú, prečo sa oplatí robiť ťažké veci, prečo je pre nás užitočné vyjsť zo svojho pohodlia a rásť. Snažia sa upozorniť na fakt, že od mladých ľudí dneška sa toho veľmi málo očakáva a oni preto nie sú motivovaní niečo robiť, hoci schopnosti na to majú. Ich zámerom je i prostredníctvom tejto knihy zaktivizovať tínedžrov k prekonávaniu samých seba, k robeniu dobra aj keď ich to bude stáť určitú námahu. Ťažké veci rozdeľujú do piatich kategórií – tie, ktoré sú mimo našej zóny komfortu, ktoré presahujú očakávania okolia, ktoré vyžadujú spoluprácu, ktoré sa nevyplácajú okamžite a ktoré idú proti prúdu.