Jozef Jurko – Aké meno dávate svojmu dievčatku?

Prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko PhD., katolícky teológ, nás ešte v roku 1999 obohatil svojou knihou, s názvom Aké meno dávate svojmu dievčatku?. Pre mladých manželov a rodičov ponúka 273 dievčenských mien, s bližším vysvetlením ich významu. Autor vychádza z myšlienky zodpovednosti rodiča za výber dievčenského mena. Katalóg mien je abecedne zoradený, jednotlivé kapitoly sú výraznejšie oddelené. Meno sa v knihe predkladá, ako určitá príslušnosť k činnosti, či k osudu, ku ktorému je naše dievča Bohom povolané. Je pomôckou, pre zorientovanie sa pri zodpovednej úlohe rodiča. Preto autor knihy pod každým menom uvádza jeho pôvod, domáce podoby mena, či jeho obľúbenosť v našich zemepisných šírkach. K príslušnému menu nájdeme dátum, kedy naše dievčatko oslavuje meniny. Ako aj jeho svätých patrónov, ktorí sa viažu k danému menu. Stručný životopis nebeského patróna slúži na povzbudenie pre rodičov, aby sa odhodlali k vhodnému menu. Rozsah publikácie je 307 strán. Obal publikácie má ružovú farbu. Prehľadne zoradený text dopĺňa 32 fotografií. A hoci autor v závere diela vysvetľuje, že mu nešlo o podanie všetkých informácií (priznáva, že niečo musel aj vynechať) – v knihe sa na viacerých miestach životopisy opakujú, no životné príbehy iných uvádzaných mien tu chýbajú.

Praktická kniha, ktorá slúži na zamyslenie. Dozvieme sa v nej, aké meno dávame svojmu dievčatku.