Kryptovica

kryptovicaUž niekoľko rokov sa pod týmto názvom skrýva Modlitbová pobožnosť za zomrelých v Krypte Katerály sv. Františka Xaverského.

Stretneme sa v utorok 3. 11. 2015
Začíname  po mládežníckej sv. omši, teda asi o 19,00
Modlitbou nás hudobne bude sprevádzať Mládežnícky katedrálny zbor.

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 25n)