Kryptovica 8.11.2022

Na záver „dušičkového“ obdobia, v utorok 8. novembra 2011
Vás pozývame
do krypty pod Katedrálou sv. Františka Xaverského
na Pobožnosť za zomrelých.
Začíname po večernej sv. omši o 18,00.