Venujte nám 2% z Vašich daní

Dve_percenta_dane1Prosíme Vás o poukázanie 2% z dane pre UPC. Vďaka Vašim príspevkom každoročne môžme financovať niekoľko voľnočasových podujatí pre študentov a skvalitňovať našu ponuku. Budeme radi, ak sa rozhodnete pre nás.

Ďakujeme.

Naše identifikačné údaje sú nasledovné
Obchodné meno alebo názov: Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa
Sídlo:  Tajovského 14221/53, 974 09 Banská Bystrica
Právna forma: Cirkevná organizácia
IČO: 37816896

Návod ako poukázať 2% a vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z dane Univerzitnému pastoračnému centru Š. Moysesa v Banskej Bystrici si môžete stiahnuť tu
Ako poukázať 2 % z dane 2021 pre UPC Š. Moysesa
Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby pre UPC Š. Moysesa

V prípade nejasností sa môžte obrátiť na Annu Vallušovú (anna.vallusova@gmail.com)